ساختمان مرکزی مجموعه آجر کهن سرام

Kohan Ceram Brick Headquarter

گزارش خطا
معمار مسئول : هومن بالازاده
شرکت معماری : دفتر معماری هوبا طرح
نوع پروژه : داخلی

جستار روایی پروژه آجر عینکی

آیا دانه بندی یک ساختمان می تواند در سیمای شهری تغییر استراتژیک ایجاد کند؟ سایت این تک دانه در موقعیتی واقع شده که مقیاس شهری و محله ای به طور هم زمان وجود دارد. ایجاد یک ساختار خنثی در مقیاس شهری و یک بیان قابل درک در مقیاس محلی با الگویی که به نسبت فاصله و مقیاس محله و شهر  بتواند به طور همزمان کار کند در این سایت مورد مساله بوده است.

برچسب ها
برچسب ها :
جایزه معمار هومن بالازاده دفتر معماری هوبا طرح نوزدهمین دوره جایزه معمار ساختمان مرکزی مجموعه آجر کهن سرام جایزه معمار 1398

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

مجموعه آجر کهن سرام

نظارت :

محسن طهماسبی

تأسیسات مکانیکی (طراح، مجری) :

ایمان ایل‌بیگی

ارائه :

شفق کیا، مریم اقلیمی، مهران علی‌نژاد

تیم طراحی | همکاران پروژه :

پریما جهانگرد، محسن طهماسبی، مصطفی داداش‌پور، بهرام افسری

اطلاعات کلی

سال : 1396-1398/2017-2019
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : اداری - دولتی
مساحت پروژه : 1050 مترمربع
آدرس : ایران، تهران، بزرگراه ستاری

شرح

داستان پروژه از طراحی دفتر مرکزی یک کارخانه آجر سازی بر اساس یک اسکلت موجود شروع شد. رسیدن به یک روش برای باز تعریف رزولوشن شهر از طریق ابزاری که در اختیار کارخانه آجر سازی بود هدف طراحی پروژه قرار گرفت‌. باز تعریف دوگانه های موجود در ساختمان از شهر آغاز می شود، پیچیدگی و سادگی، تغییر پذیر یا ثابت بودن، برون گرایی یا درون گرایی، نگاه به بیرون و نگاه به درون، بسته بودن یا باز بودن، همگی این موارد دوگانه می تواند همزمان تعریف شود به جای آن که در یک تصمیم قطعی آن را در یک وضعیت صفر یا یک مشخص کرد. بنابراین در این پروژه سعی بر آن شده که تصمیم بین دوگانه ها در این نقطه مشخص قرار نگیرد و مدام از دو مفهوم متضاد به حالتی طیف گونه تغییر نماید.

بنابر سوالات مطرح شده در این پروژه، موجودی سلولی ساخته شد که با نسل ما قبل خود تفاوت ساختاری داشت. اسم این موجود آجر عینکی بود که دارای عنصر شفاف در میان خود بود و هم زمان سفت کاری، نازک کاری و عایق کاری را به وجود می آورد، و در عین حال دیگر صلب نبود و می توانست شهر را از درون خود ببیند ولی این نقش برای او کم بود.

او دیگر فقط یک دیوار نبود، بلکه پنجره بود. او فقط یک پوسته نبود، بلکه سازماندهی درونی را نیز از بیرون به داخل برقرار می نمود. او همیشه رفتاری ثابت در ساختمان نداشت، می‌توانست باز و بسته شود. او نور طبیعی را به گونه ای مرموز وارد فضا می نمود که خوانش فضا را در حالت تعلیق گونه قرار می داد. همچنین زمانی نور مصنوعی فضا را نیز فراهم می کرد. او باعث شد که ساختمان زمانی درون گرا و زمانی دیگر برونگرا شود. او بسیار سختگیرانه کسی را به جز خودش در ساختمان راه نمی دهد. او با آنکه به هندسه خود بسیار پایبند است ولی باعث شده که دیگر دیوارهای داخلی معنای خود را از بیرون بگیرند و جداره بیرونی و درونی جایگاه خود شان را مدام در پروژه عوض کنند. نفوذ پذیری واژه مورد علاقه آجر عینکی است زیرا با نفوذ از بیرون به داخل و تعریف تقسیم بندی داخلی فضاها و با جای دادن فضای سبز در قسمتهای نفوذ کرده توانسته  مرز بین داخل و بیرون را باز تعریف کند. وی از طریق ماهیت نیمه شفاف خود و واژه ( نفوذ پذیری ) همواره سعی در آشتی دادن رابطه درون و بیرون دارد.

آجر عینکی باعث شده که پروژه بین دوگانه های مختلف به جای انتخاب سفید یا سیاه تشکیل یک طیف  وسیع تر خاکستری دهد که معنای عناصر در آن جابجا شوند. دوگانه هایی مانند جداره تک جداره به دو جداره، تبدیل جداره بیرونی به جداره درونی، تبدیل کیفیت درونگرا در روز به کیفیت برونگرا در شب، جداره صلب و نیمه شفاف، در هم آمیختگی دوگانه ها باعث  تعلیق در انتخاب شده که شخص آجر عینکی خیلی در آن اصرار دارد.