مرکز اداری تجاری سپهر

Sepehr Office and Shopping Center

گزارش خطا

تیم پروژه

ارائه :

مونا رضوی

تیم طراحی | همکاران پروژه :

الهام سیفی آزاد، پریما جهانگرد

اطلاعات کلی

سال : 1398
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : تجاری، اداری - دولتی
مساحت پروژه : 13500 مترمربع
آدرس : ایران، البرز، کرج ، مهرشهر
منابع اینترنتی :

http://hoobadesign.com