حفاظت و تجدید حیات شهر تاریخی موستار

گزارش خطا

این رساله تکمیل فراینده پنج ساله مرمت و توانبخشی در شهر تاریخی موستار را تجلیل می کند. اقدامات مرمتی  شهر هم راستا با مرمت مشهورترین بنای شاخص شهر، پل قدیمی (استاری موست) اتفاق افتاد . این مستند در ارتباط با افتتاح استاری موست – مهم ترین دستاوردی که تا کنون به دست آمده است – ثبت و ارائه می شود.

دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : مهدی پیرحیاتی، آراسته ملاکین، سروش هاشمی
سال چاپ : 1395
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 118,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 106 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات