مبادی ورودی شهر: حلقه ی گمشده ی بافت شهری

گزارش خطا

منظر یک شهر ، مجموعه ای از عوامل طبیعی و مصنوع است  که تحت تاثیر ویژگی های خاص طبیعی ،فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی آن شهر شکل گرفته و عرصه و عینیت در امدن ویژگی های خاص آن شهر است . منظر شهری به عنوان مقوله ای مطرح در کیفیت و مطلوبیت شهرها ، واقعی و عینی بوده و حاصل مشاهده و در ک مظاهر گوناگون ملموس شهر اعم از بناها ، فضاها و فعالیت ها و ….. در هنگام مواجه شدن شهروند با پدیده شهر است.

دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : علی‌ اکبر رمضانی
سال چاپ : 1392
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 198,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 170 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات