فرایندهای طراحی دیجیتال

Digital Design Processes

گزارش خطا

کتاب «فرایندهای طراحی دیجیتال» به شناسایی مسائل مرتبط با مراحل طراحی دیجیتالی می پردازد و از نظر روش شناسی آنها را مورد برسی قرار می‌دهد.

دسته بندی : تئوری، معماری دیجیتال، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : زوبین خبازی
سال چاپ : 1393
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 250,000 ریال
برچسب ها
برچسب ها :
انتشارات کتابکده کسری زوبین خبازی

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 224 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

این کتاب در ادامه کتاب پاردایمهای معماری الگریتمیک منتشر شده و در تکمیل بیان کیفیت‌ها و دلایل پدیده‌ها در آن کتاب به ارائه روش شکل‌گیری آنها می‌پردازد. کتاب در سه فصل تنظیم شده که در فصل اول به زمینه های شکل گیری این مطالعه پرداخته می‌شود و در فصل دوم آن روش‌شناسی طراحی دیجیتال در پنج سطح مورد بررسی قرار می‌گیرد.در فصل سوم این مطالب جمع بندی شده و به برسی تفاوت رویکرد ها در طراحی پرداخته می‌گردد.

دیگر کتابهای انتشارات