انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

Research Institute of Cultural Heritage, Handicrafts & Tourism Publication

گزارش خطا

اطلاعات تماس

تلفن : 02166736788
وب سایت : www.richt.ir
نمابر : 02166736788
پست الکترونیکی : maleiheh.mehdeiabadei@gmail.com
آدرس : ایران، تهران، میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، خیابان سی تیر، محوطه موزه ملی، انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی
نوع انتشارات : تخصصی
مدیر مسئول : فاطمه عظیم پور
وضعیت انتشارات : فعال
نوع مالکیت : دولتی
محل انتشارات : داخلی
برچسب ها
برچسب ها :
انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
منابع اینترنتی :

ketab.org.ir