دفتر کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی

Office of MPs (Members of Parliament)

گزارش خطا
معمار مسئول : حسین شیخ زین‌الدین
شرکت معماری : مهندسین مشاور باوند
نوع پروژه : داخلی

مجموعه ساختمان مکعب مستطیلی است در ده طبقه و نسبت به محوری که از ورودی اصلی می گذرد، به صورت متقارن طراحی شده است. کشیدگی ساختمان، در امتداد محور شرق- غرب بوده و نور طبیعی شمال - جنوب را برای فضاهای داخلی ساختمان فراهم می کند. شبکه خطوط عمود بر هم، بر روی بدنه احجام خالص ساختمان و فرم بازشوها، بدنه های یکنواختی را ایجاد کرده که استقرار دو حجم با سطوحی دارای قوس، بر بام بنا ، تنوع مطلوبی را ایجاد کرده است.

برچسب ها
برچسب ها :
تهران اداری - دولتی معماری جمهوری اسلامی مهندسین مشاور باوند حسین شیخ زین‌الدین

گالری

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

کارفرما: دفرت فنی مجلس شورای اسلامی / بهره‌بردار: مجلس شورای اسلامی

اطلاعات کلی

سال : 1368 - 1375/1989 - 1996
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : اداری - دولتی
مساحت پروژه : 14490 مترمربع
آدرس : ایران، تهران، میدان بهارستان، تقاطع خیابان‌های مجاهدین اسلام و شهید مصطفی خمینی

شرح

 مجموعه ساختمان مکعب مستطیلی است در ده طبقه و نسبت به محوری که از ورودی اصلی می گذرد، به صورت متقارن طراحی شده است. کشیدگی ساختمان، در امتداد محور شرق- غرب بوده و نور طبیعی شمال - جنوب را برای فضاهای داخلی ساختمان فراهم می کند. شبکه خطوط عمود بر هم، بر روی بدنه احجام خالص ساختمان و فرم بازشوها، بدنه های یکنواختی را ایجاد کرده که استقرار دو حجم با سطوحی دارای قوس، بر بام بنا ، تنوع مطلوبی را ایجاد کرده است.

بررسی شبکه ارتباطی سواره و پیاده و تاثیرات متقابل ساختمان، با اندازه های متغیری از معابر مجاور، عقب نشینی کرده است . این عقب نشینی با توجه به نسبت رعایت شده میان ارتفاع بنا و عرض معابر مجاور ، بنا را از محیط پیرامون خود، متمایز کرده است. دسترسی های اصلی سواره و پیاده از معابر اصلی ، خیابان مجاهدین اسلام، خیابان بهارستان و خیابان مردم (علامه شریف رضی سابق) انجام می شود. به دلیل قرار گرفتن ساختمان در مجاورت خیابان مجاهدین اسلام ، این خیابان، مهمترین مفصل ارتباطی ساختمان با پیرامون خود می باشد . همجواری با میدان بهارستان، ایستگاه مترو و وسایل نقلیه عمومی، دسترسی مراجعه کنندگان به مجموعه را به صورت مناسبی فراهم کرده است.

منابع مکتوب :

مهندسین مشاور نقش جهان پارس و همکاران (1388) . معماری معاصر ایران 75 سال تجربه بناهای عمومی. تهران: شرکت طرح و نشر پیام سیما