آپارتمان مسکونی گلستان

Golestan Apartment

گزارش خطا
معمار مسئول : نويد امامی
شرکت معماری : دفتر معماری رازان
مدیر پروژه :

سعید سوری

نوع پروژه : داخلی

تیم پروژه

نظارت :

دفتر معماری رازان

تیم اجرایی :

علیرضا نیری

حمیدرضا زین العابدین، رضا بختیاری، عباس صوفی روش، امیر طاهری، هیراد شیبانی، مژگان گردو، المیرا موسوی

طراحی سازه :

شرکت کاراب ایساتیس

مشاور تأسیسات الکتریکی :

کلهر

مشاور تأسیسات مکانیکی :

بوستان

ارائه :

آرش رضایی زادگان

شقایق دانشمند، یزدان ابراهیمی

ماکت :

یزدان ابراهیمی، غزال فرهادیان

عکاس : پرهام تقی‌اف، افروز خزایی
تیم طراحی | همکاران پروژه :

نسیم نوری، بهروز صمدی، گل افروز اعلانور، حامد احمدی، مینو پور رحمت، آرش رضایی زادگان، شقایق دانشمند، یزدان ابراهیمی/

اطلاعات کلی

سال : 1396/2017
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، آپارتمانی
مساحت پروژه : 8000 مترمربع
آدرس : ایران، تهران، خیابان پاسداران، انتهای خیابان گلستان ششم

شرح


سازنده: شرکت همراه صنعت