نمای نابینا (ساختمان اداری آب‌ورزان)

Blind Facade II

گزارش خطا
معمار مسئول : محمدرضا قدوسی
نوع پروژه : داخلی

با اعتنا به معماری مدرن بومی تهران، نمای نابینا به شرکت آب‌ورزان پیشنهاد شد. هندسه تاخورده‌ای که با سایه‌های مثلثی شکلی امروزی از معماری اداری سال‌های قبل تهران به دست می‌داد.

برچسب ها
برچسب ها :
تهران جایزه معمار اداری - دولتی معماری جمهوری اسلامی معمار 93 محمدرضا قدوسی طراحان و بناکنندگان زاو نمای نابینا ساختمان اداری آب‌ورزان نمای نابینا II نمای نابینا دو ساختمان آب‌ورزان

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

شرکت آب ‌ورزان

اطلاعات کلی

سال : 1392
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : اداری - دولتی
آدرس : ایران، تهران

شرح

این بار با اعتنا به معماری مدرن بومی تهران، نمای نابینای دیگری به شرکت آب‌ورزان پیشنهاد شد. هندسه تاخورده‌ای که با سایه‌های مثلثی شکلی امروزی از معماری اداری سال‌های قبل تهران به دست می‌داد، هرچند کارفرما برای حفظ متراژ مفید بنا عمق نما و در نتیجه مقدار سایه نما را کاهش داد و مصالح پیشنهادی آهن با رنگ کوره‌ای را به آلومینیوم کامپوزیت تقلیل داد، اما همچنان نمای دینامیک با سایه‌هایش خود را در بافت و سیمای اطراف متمایز می‌کند.

بر عکس نمای نابینای I ، در این ساختمان نمای بسته بر روی سطحی نیمه شفاف و ظریف قرار داده شده است، به‌طوری که خطوط هندسی گونیای ظریفی ، شبکه‌های فلزی با چشمه ( گشایش ) متفاوت ساخته‌اند تا نمای بسته متعلق به نظر آید و ساختمان برای عابر پیاده مقیاس شود.

منابع اینترنتی :

http://www.zavarchitect.com