خانه شماره ‎ 3

House No.3

گزارش خطا

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1381/2002
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی
مساحت پروژه : 450 مترمربع
آدرس : ایران، فارس، شیراز

دیگر پروژه های معمار

منابع اینترنتی :

http://www.mehrdadiravanian.org/