مجتمع تجاری و ایستگاه زیرزمینی متروی شهید مفتح اصفهان

Shahid Mofateh Metro Station (T.O.D)

گزارش خطا

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

شرکت متروی منقطه اصفهان

نظارت :

مهندسین مشاور آمود

تیم اجرایی (مدیر، همکاران) :

مهندسین مشاور آمود

سازه (طراحی، اجرا) :

امیرحسین ملکی

طراح فاز صفر :

مهندسین مشاور آمود

طراح فاز یک :

مهندسین مشاور آمود

طراح فاز دو :

مهندسین مشاور آمود

مشاور طراحی داخلی :

مهندسین مشاور آمود

تأسیسات الکتریکی (طراح، مجری) :

مهندسین مشاور آمود

تأسیسات مکانیکی (طراح، مجری) :

مهندسین مشاور آمود

ارائه :

مهندسین مشاور آمود

ماکت :

مهندسین مشاور آمود

عکاس : میثم افتخاری
تیم طراحی | همکاران پروژه :

منصور ایزدی، علی احمدی خطیر

اطلاعات کلی

سال : 1384-1394/2006-2016
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : حمل و نقل، ایستگاه مترو
مساحت پروژه : 13160 مترمربع
آدرس : ایران، اصفهان، ملک شهر

شرح

  • معماری:                       

مجتمع ایستگاهی  شهید مفتح اصفهان در محدودة پیرامونی و شمالی شهر اصفهان و در خیابان 22 بهمن، خیابان دکتر مفتح در امتداد خط "1" مترو[مرسوم به خط 7/7] قرار گرفته است این مجتمع در ترکیب با ایستگاه مترو در سه طبقه که به صورت مستقل از ایستگاه می باشد طراحی گردیده که به عنوان یک مجتمع ایستگاهی- تجاری، عملکرد خواهد داشت.

حجم ساختمان مجتمع  برگرفته از ابعادآجر سنتی و مضربی از ابعاد این آجرمی باشد. به عبارت دیگر حجم ساختمان استعاره از آجر غیر متحرکی است که در معرض فشار ناشی از سرعت قرارگرفته است. خطوط روی نمای ساختمان علاوه بر اینکه نماد دو خط مترو و حرکت ممتد هر یک و نرسیدن این دوخط موازی به یکدیگر می باشد، نمایانگر خطوط ایجاد شده ناشی از تاثیر حرکت بر روی آجر غیر متحرک است. این دو ایده مفهومی، در نمای ساختمان آجری ایستگاه مترو به صورت برش های بتونی به روشنی مفهوم حرکت را ابراز می کنند.

  • معماری داخلی:

اهمیت سکوی ایستگاه به عنوان یکی از اصلی‌ترین عناصر ایستگاه مترو که درای تشابه کالبدی با سیالیت رودخانه است توجه طرح را به این بخش معطوف کرده تا لباس خارجی بنا در این بخش به صورت معکوس به داخل بنا امتداد یابد. طراحی رواق‌های دو طرف سکو که برگرفته از معماری پل‌های اصفهان در زمینه‌ای مدرن است. بدنه‌های کف‌سازی از ترکیب داخلی این بخش از آجر قرمز رنگ در هماهنگی با نمای خارجی است.

سالن بلیط‌فروشی با استفاده از امتداد این مصالح مسافران را به ایستگاه راهنمایی می‌کند. سنگ مشکی و کاشی فیروزه‌ای به صورت ترکیب گره، حس و حال شهر اصفهان را نمایان می‌کند. همانند بازارهای ایرانی، داخل فضای تجاری، در طبقات فوقانی، رنگ و بویی مدرن‌ تر دارد که ماهیت این کاربری را در ترکیب با موقعیت طرح در شهر نمایان می‌سازد. طراحی این بخش بنحوی است که از  خارج بنا دعوت کنندگی برای فضایی درون گرا با حس و حال خاص اصفهان انجام می‌شود. جزئیات نماهای داخلی به صورت پاکار قوس‌های آجری است. به دلیل ماهیت طرح، درهای فضاهای فنی ضوابط خاصی دارد. اما در فرم و رنگ به صورت مشکی زغالی در هماهنگی با بدنه‌های داخلی طراحی شده است.

  • تقسیم کاربری‌ها و توزیع آنها:

مجتع ایستگاهی مترو به عنوان ضرورت حمل و نقل عمومی به صورت مدل ترکیبی کاربری شامل ایستگاه (سکو، بلیط فروشی) ورودی و مجتمع تجاری طراحی شده که ایستگاه در طبقات زیرین، ورودی در همکف و فضاهای تجاری در بالا پیش‌بینی شده است.

  • چیدمان و مبلمان:

در طراحی مبلمان داخلی و تابلوهای تبلیغات، نشیمن‌ها و تجهیزات، سعی شده که ترکیب بدنه‌های آجری با مبلمان، آرامش مراجعان را تامین نماید.

  • کیفیت فضا:

تفکیک فضایی با استفاده از رنگ و بافت و مصالح و هدایت مراجعان و مسافران صورت گرفته است. ترکیب رنگ فیروزه‌ای و اخرایی در داخل، استفاده از نورگیر مرکزی در فضای تجاری که تصویر مدرنی از چهارسوق بازار است و نورطبیعی را به داخلی هدایت می‌کند. طراحی در داخل فضا، یادآور خاطره جمعی در شهر اسفهان و ارامش بخش برای حضور مردم در مجموعه است.

دیگر پروژه های شرکت