پروژه چراغ برای اُبژه 2 (حمیدها)

Lighting Design for Objet 2 (2017)

گزارش خطا
معمار مسئول : علیرضا تغابنی، سپیده صراف‌زاده
نوع پروژه : داخلی

ما به این فکر کردیم چگونه چراغ می‌تواند یک بافت باشد؛ بافتی بازیگوش، متحرک و زاینده. بافتی که می تواند از هر گوشه ای حرکت کرده، رشد کند و به جایی دیگر برسد. مثلا از کف شروع شود به دیوار برسد و کنجی را بپوشاند.

برچسب ها
برچسب ها :
علیرضا تغابنی سپیده صراف‌زاده objet

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1396/2017
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
آدرس : ایران، تهران

شرح

در این جا چراغ از مرز چراغ بودن خود گذشته میتواند سطحی باشد که فضایی را در زیر خود تعریف میکند، میتواند مثل یک کندو توده ای باشد که دربرگیرندگی دارد و فضا تعریف می‌کند.
تضاد بین درون و بیرون هر کدام از سلول ها با تغییر متریال ایجاد شد، مثل دانه هایی که درونشان زنده تر و شاداب تر از بیرونشان است، مس در درون دانه ها قرار گرفت و پوسته سفید خنثی در بیرونش، تا اثر نور بازتابى بیش از خود متریال مس به چشم بیاید.
این مجموعه می تواند در ترکیبات متنوع کوچک 2 و 3 تایی تا مجموعه ای بزرگ و خوشه ای در ترکیبات زیادی تولید شود.

منابع اینترنتی :

http://objet.ir