طرح پیشنهادی علیرضا تغابنی (دفتر معماری دیگر) برای مسابقه طراحی پلاسکوی نو

Porposal of Alireza Taghaboni (Next Office) for New Plasco Design Competition

گزارش خطا
معمار مسئول : علیرضا تغابنی
شرکت معماری : دفتر معماری دیگر
نوع پروژه : داخلی

این پروژه سعی می‌کند بین زندگی استعاری ساختمان پلاسکو و زندگی شهری آن پیوند ایجاد کند؛ به عبارتی تلاش می‌کند با رویکرد نمادینش پاسخی برای تاریخ این ساختمان باشد و همزمان نیز نیازهای روزمره آن را در مناسبت با جغرافیای قرارگیری پروژه، برآورده سازد.

برچسب ها
برچسب ها :
علیرضا تغابنی تهران معماری جمهوری اسلامی دفتر معماری دیگر New Plasco Design Competition پلاسکو مسابقه طراحی پلاسکوی نو

تیم پروژه

تیم طراحی | همکاران پروژه :

محمد مهدى پور بساط، سروناز رضايى، امين زرگر، ماه آفريد كاظمى، عسل كرمى، شيما محمدى، على ملكى، مجيد جهانگيرى، هوداد ظروفچيان، ياسر موسى پور، ابراهيم روستايى، سپيده صراف زاده

اطلاعات کلی

سال : 1397/2018
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : تجاری
آدرس : ایران، تهران

شرح

پلاسکو چه از لحاظ ماهیت تکنیکال/خوشبینانه اش در هنگام تولد،چه از لحاظ زخم وارگی و نحوه درد آگین تخریبش، واجد وجوه استعاری است، در این طرح سعی شده به هر دو وجه نمادینش پاسخ داده شود؛ هم بزرگداشتی از ادبیات ساختمان مدرن مثل سطح، پوسته و ستون باشد و هم یادمانی که شهدای واقعه را به یاد می آورد و این هردو در آمیزشی یکپارچه با فضای شهری و عمومی و برنامه تجاری پروژه قرار دارد.
جسم ساختمان از سه قسمت اصلی تشکیل شده است، قسمت زیرین که پارکینگ ها و ورودی اصلی را دربر دارد و قسمت وسط که فضایی خالی شده و شهری است، و قسمت بسته که واحدهای تجاری را در خود جای می دهد.
کل حجم ساختمان روی 16 ستون قرار دارد که هرکدام نام یکی از آتش نشانان شهید را به روی خود دارد و گویی که نه تنها بار این ساختمان شهری بر دوش آن هاست، بلکه سازمان دهنده قسمت خالی  میانی و شمای بیرونی پلاسکو خواهد بود.
پلاسکوی نو، نه در پی پنهان کردن جراحت، که به دنبال درونی کردن آن از طریق جاودان نمودن" ناتمامی است