طرح پیشنهادی علیرضا زیبایی نژاد و همکاران برای سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پویا)

گزارش خطا
معمار مسئول : محسن ﻧﻮرﭘﻮر ، علیرضا زیبایی نژاد ، امیرحسین قومی
برچسب ها
برچسب ها :
جایزه معماری میرمیران محسن ﻧﻮرﭘﻮر علیرضا زیبایی نژاد مسابقه طراحی مفهومی، معماری پویا امیرحسین قومی

گالری

دیگر پروژه های معمار