طرح پیشنهادی امیرعلی رستگار رازی و همکاران برای سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پویا)

گزارش خطا
معمار مسئول : امیرعلی رستگار رازی، پیمان برخورداری، محسن صف شکن، حسین پنجه پور
برچسب ها
برچسب ها :
جایزه معماری میرمیران امیرعلی رستگار رازی پیمان برخورداری مسابقه طراحی مفهومی، معماری پویا محسن صف شکن حسین پنجه پور

گالری