مهمانخانه آب گرم لاریجان

گزارش خطا
معمار مسئول : کیقباد ظفر بختیار
نوع پروژه : داخلی

طرح مزبور در حدود 3000 متر مربع زیر بنا داشته و در طبقه اول دارای سالن های متعدد پذیرایی و غیره و در طبقات دیگر اطاق ها قرار گرفته اند و یک قسمت آن برای حمام های آب گرم و دوشها تخصیص داده شده است. 

برچسب ها
برچسب ها :
معماری پهلوی اول مازندران کیقباد ظفر بختیار آمل لاریجان اقامتی مهمانسرا

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1319
دوره تاریخی : پهلوی اول
کاربری : اقامتی، مهمانسرا
آدرس : ایران، مازندران، آمل ، لاریجان

شرح

پس از تکمیل پروژه های اجرائی در سال 1319 شروع به ساخت آن گردید در پی سازی این بنا اشکالات فنی زیادی پیش آمد نمود- زمین آن به علت مجاورت با کوه آتش فشان از نوع خاکستر و فوق الهاده سست میباشد. ناچار در پی های اصلی آن از سه تا چهار متر عمق ضفته ریزی و کلیه استخوان بندی بنا با بتن مسلح متصل بهم انجام گردید. در محاسبات فنی استقامت در مقابل اثرات احتمالی زمین لرزه های محلی نیز در نظرگرفته شده است- محاسبات فنی این بنا بوسیله آقایان مهندس احمد حامی و مهندس گرنفلد تهیه و ترسیم گردیده است. پس از آنکه قسمت زیرزمین و طبقه اول ساخته شد اوضاع شهریور 1320 پیش آمد از آن تاریخ تا امروز عملیات ساختمانی بکلی تعطیل گردیده است و آنچه ساخته شده نیز بواسطه عدم مواظبت رو بخرابی میرود و مصالح قابل استفاده آن نیز بتدریج مفقود میگردند.

دیگر پروژه های معمار