ساختمان شعبه مرکزی بانک ملی در اصفهان

گزارش خطا
معمار مسئول : محسن فروغی
نوع پروژه : داخلی

طرح بانک تلفیقی از معماری مدرن با عناصر معماری ایرانی است و در طراحی آن از بنای چهل ستون اصفهان الهام گرفته شده است.

برچسب ها
برچسب ها :
معماری پهلوی دوم اداری - دولتی محسن فروغی

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1321-1323
دوره تاریخی : پهلوی دوم
کاربری : اداری - دولتی
مساحت پروژه : 2000 مترمربع
آدرس : ایران، اصفهان، میدان شاه، تقاطع خیابان سپه و خیابان تیموری

شرح

طرح بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان، یکی دیگر از کارهای موفق او در حیطه ی طراحی بناهای اداری – خدماتی است. ساختمان بانک به سال 1323 خورشیدی به اتمام رسید. این ساختمان در 2000 متر مربع و در سه طبقه ، به جز تالار که دارای زیر زمین است و ارتفاعی بیش از بقیه ی طبقات بنا دارد ، طراحی شده است. ساختمان بر روی سکویی حدود یک متر و نیم بالاتر از سطح خیابان قرار دارد. ساختمان به شکل L طراحی شده که طول ضلع شمالی 70 متر و طول ضلع غربی 55 متر است. فضای داخلی به فرم L و دارای فضای سبزی است که تاثیر مطبوعی در چشم انداز ساختمان دارد. ضلع شمالی ساختمان به خدمات اداری و ضلع غربی آن به سالن اصلی بانک و بخش ریاست اختصاص یافته است. کالبد بنا مکعب مستطیلی است که در انتهای دماغه ی ضلع غربی به طرف جنوب، یک فرم نیم استوانه با یک ایوان مسقف قرار دارد. ایوان نیم دایره ای شکل ، باعث شده است حجم ساختمان سبک تر به نظر برسد. ورودی ساختمان همچون بیشتر بانک هایی که فروغی طراحی کرده، عناصر و تزئینات ثابتی دارد و در هماهنگی خاصی با حجم اصلی ساختمان طراحی شده است.


دیگر پروژه های معمار

منابع اینترنتی :

http://www.archoma.com/journal/post/4739/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%AA-1

منابع مکتوب :

مسعود، امیربانی. (1391). معماری معاصر ایران در تکاپوی بین سنت و مدرنیته: تهران: نشر هنر معماری قرن.