علی‌اصغر ادیبی

Aliasghar Adibi

گزارش خطا
زمینه کاری : معمار، مدرس دانشگاه، نویسنده، عضو هیأت علمی
جنسیت : مرد
ملیت : ایران
تحصیلات : دکتری
رتبه علمی : دانشیار

مسابقات

جوایز

نشریات

معمار مسئول پروژه های

مترجم کتاب های