محمدرضا قدوسی

Mohamadreza Ghodousi

گزارش خطا
زمینه کاری : معمار، نویسنده
جنسیت : مرد
ملیت : ایران
تحصیلات : کارشناسی ارشد

سمت فردی

مسابقات

جوایز

نشریات

نویسنده کتاب های