مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی

گزارش خطا

فهرست مقالات

1.اردبیل

2.مجموعه شیخ صفیالدین اردبیلی در اردبیل

3.سردر عالیقاپو اردبیل

4.آرایه ها در سر در عالیقاپو اردبیل

5.بازسازیسردر عالیقاپو اردبیل


دسته بندی : تئوری، مرمت، تاریخ، تئوری و طراحی، فنی و اجرایی
نویسنده : شکوفه مصباحی
سال چاپ : 1388
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 95,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 176 صفحه
وضعیت کتاب : موجود