درآمدی برمبانی برنامه ریزی شهری

گزارش خطا

فصل اول :برنامه ریزی و انواع آن

فصل دوم :مفاهیم و کلیات برنامه ریزی شهری

فصل سوم :الگوی توسعه کالبدی و نظریه های ساخت شهر

فصل چهارم :زیبایی شناسی در برنامه ریزی شهری

فصل پنجم :اصول و مبانی طرح آماده سازی زمین و برنامه ریزی شهرهای جدید

فصل ششم :مطالعات طبیعی و انسانی جهت بررسی به شهر


دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : سعید ملکی
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 220,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 368 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای نویسنده