تئوری مرمت

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، مرمت، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : سزاره برندی
مترجم : پیروز حناچی
سال چاپ : 1391
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 60,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 3
تعداد صفحات : 200 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

فهرست مطالب کتاب:

فهرست مطالب کتاب تئوری مرمت به شرح زیر است:

مقدمه | ص 1

کلماتی چند درباره‌ی براندی | ص 5

پدیدارشناسی آفرینش هنری بر اساس تفکر براندی | ص 15

زندگی‌نامه‌ی نویسنده | ص 31

مفهوم مرمت | ص 37

ماده‌ی متشکله‌ی اثر هنری | ص 43

یگانگی بالقوه‌ی یک اثر هنری | ص 47

زمان در ارتباط با اثر هنری و مرمت | ص 55

مرمت در ارتباط با مورد تاریخی | ص 61

مرمت در ارتباط با مورد زیبایی‌شناختی | ص 69

جنبه‌ی فضایی یک اثر هنری | ص 75

مرمت پیشگیرانه | ص 79

ضمایم | ص 87

بدل‌سازی | ص 89

پی‌نوشت در رابطه با برخورد با رفتگی‌ها | ص 95

اصول مرمت یادمان‌ها | ص 101

مرمت نقاشی‌های کهن | ص 105

پاک‌کردن نقاشی‌ها با پتینه، ورنی و لایه‌های شفاف | ص 115

برخی مشاهدات عینی در مورد ورنی‌ها و لایه‌های شفاف | ص 127

برداشتن یا نگاه‌داشتن قاب‌ها به‌عنوان یک معضل مرمتی | ص 153

تصاویر | ص 160

دیگر کتابهای انتشارات