انتشارات شهیدی - آرمانشهر

Shahidi - Armanshahr Publication

گزارش خطا

اطلاعات تماس

تلفن : 02166961920 - 02166972871
وب سایت : www.armanshalrpub.ir
نمابر : 02166972871
پست الکترونیکی : n_p_samin@yahoo.com
آدرس : ایران، تهران، خیابان انقلاب، خیابان دوازده فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، بن‌بست مرکزی، پلاک1، واحد 3
نوع انتشارات : تخصصی
مدیر مسئول : منیر شهیدی
وضعیت انتشارات : فعال
نوع مالکیت : خصوصی
محل انتشارات : داخلی
برچسب ها
برچسب ها :
انتشارات شهیدی انتشارات آرمانشهر

کتب انتشارات شهیدی - آرمانشهر

منابع اینترنتی :

ketab.org.ir