نشر خاک

Khak Press

گزارش خطا

اطلاعات تماس

تلفن : 03136240636 - 03136291707
نمابر : 36291709
پست الکترونیکی : khakpressarch@yahoo.com
آدرس : ایران، اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگتراشهای غربی،‌ پلاک 47
نوع انتشارات : تخصصی
مدیر مسئول : محمد علی احمدی نژاد
وضعیت انتشارات : فعال
نوع مالکیت : خصوصی
محل انتشارات : داخلی
برچسب ها
برچسب ها :
نشر خاک

کتب نشر خاک

منابع اینترنتی :

chaponashr.ir

ketab.org.ir