اسنک بار دایره

Dayereh Snack Bar

گزارش خطا

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

محمد شفیعی

اطلاعات کلی

سال : 1389/2010
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : تجاری، کافه
مساحت پروژه : 7 مترمربع
آدرس : ایران، اصفهان

شرح

این پروژه تخریب شده است.