هنرستان دخترانه پاپلی خلعتبری

Vocational School for Girls

گزارش خطا

گالری

تیم پروژه

کارفرما / بهره بردار :

بنیاد خیریه پاپلی خلعتبری

اطلاعات کلی

سال : 1382/2003
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : آموزشی، مدرسه
مساحت پروژه : 3000 مترمربع
آدرس : ایران، تهران

همکاران آرکوما