مرکز همایش های سعادت آباد

Sa'adat Abad Convention Center

گزارش خطا

گالری

اطلاعات کلی

دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : فرهنگی، آمفی تئاتر
آدرس : ایران، تهران، سعادت آباد
منابع اینترنتی :

http://memar-award.com

همکاران آرکوما