ویلای لواسان

Lavasan villa

گزارش خطا
معمار مسئول : بهرام شکوهیان
نوع پروژه : داخلی

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1377/1998
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، ویلایی
مساحت پروژه : 450 مترمربع
آدرس : ایران، تهران، لواسان
منابع اینترنتی :

http://www.padiavparth.com