مجتمع مسکونی ایوان

Ivan Residential Complex

گزارش خطا
معمار مسئول : محمد مجیدی
نوع پروژه : داخلی

اطلاعات کلی

سال : 1391
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، مجتمع
مساحت پروژه : 20300 مترمربع
آدرس : ایران، تهران،  فرمانیه
منابع اینترنتی :

http://bonsar.com/7/Ivan