مجتمع اداری هزار و یک شهر

1001 Cities Office Building

گزارش خطا
معمار مسئول : محمد مجیدی
نوع پروژه : داخلی

مجموعه هزار و يک شهر با توجه به گستردگی و وسعت خود علاوه بر تأثيرگذاری در مقياس محلی، در مقياس شهری نيز تأثير گذار خواهد بود. پتانسيل طراحي ساختمان به مثابه يک نشانه شهری(Landmark) از اولين فرصت‏هايی بود که با توجه به قرارگيری پروژه در وروردی غربی شهر تهران و همجواری با بزرگراه همت در اختيار تيم طراحی قرار گرفت.

اطلاعات کلی

سال : 1391
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : اداری - دولتی
مساحت پروژه : 55000 مترمربع
آدرس : ایران، تهران، بزرگراه همت

شرح

 ساختمان اداری مجموعه هزار و یک شهر در مقایسه با دیگر کاربری‏‌های مجموعه، از مقیاس کوچکتری برخوردار بود. در چنین شرایطی طراحی ساختمانی که قابلیت تبدیل شدن به نشانه شهری را داشته باشد دشوار می‏نمود. پیچیدگی این موضوع دوچندان می‏شد، هنگامی که محدودیت ارتفاعی پروژه تنها 20 طبقه بود. نشانه شدن در این شرایط منوط به ساختن تصویری به یاد ماندنی از پروژه بود.

 هماهنگی با شیب زمین و جانمایی تسهیلات رفاهی مورد نیاز پروژه منجر به طراحی صفّ‌ه‏ای(Platform) شد که علاوه بر جوابگویی به موارد ذکر شده، در ترکیب با توپوگرافی سایت فضایی پویا و دعوت‏ کننده‏ برای ورود به پروژه را رقم می زند.

 جانمایی پروژه با ساختاری خطی در جداره شمالی به منظور ایجاد چشم اندازهای متنوع و در جداره غربی، در تعامل با مرکز خرید مجاور صورت گرفت. برای رسیدن به زیربنای مورد نیاز، توده شکل ‏گرفته در کنشی پویا با بزرگراه همت و برای بهره‏ گیری از نور طبیعی بیشتر، برش خورد. نتیجه روند، فرمی بود که با پس ‏زمینه ‏ای از رشته کوه‏‌های البرز، علاوه بر ایفای نقش نشانه‏ شهری، مانند دروازه ‏ای برای مجموعه هزار و یک شهر در بدو ورود عمل می‏کند.

منابع اینترنتی :

http://bonsar.com/6/1001-Cities-Office-Building