ساختمان مسکونی چیذری

Chizari Apartment

گزارش خطا

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

رامتین معیری

طراحی سازه :

کوروش اطاعتی

مشاور طراحی داخلی :

دفتر طراحی معماری داخلی باغ ایرانی، مهسا مجیدی، انوشه محمدی

مشاور تأسیسات الکتریکی :

امیر آزمایش

مشاور تأسیسات مکانیکی :

کامبیز پیش قدم

عکاس : علی دقیق
تیم طراحی | همکاران پروژه :

نازنین آزمایش ، بهار احسان ، مهران حق بین ، زهرا خنیکی ، شهرام خسروی، کوهیار سمیعی ، آذر فرشیدی


اطلاعات کلی

سال : 1391
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، آپارتمانی
مساحت پروژه : 1300 مترمربع
آدرس : ایران، تهران

شرح

استقرار زمین پروژه در تقاطع دو معبر اصلی و فرعی و ضرورت تعریض هر دو معبر منجر به عقب ‏نشینی دو ضلع عمود بر هم زمین و کاهش قابل ملاحظه سطح اشغال پروژه گردید. در چنین شرایطی، قوانین شهرداری تهران که امکان پیش آمدگی بیشتر در مواقع خاص را با توجه به فرم زمین فراهم می کند، شرایط جبران سطح هدررفته زیربنا را به وجود آورد. این ضابطه خاص که تقریباً یک نوک مثلثی را به ساختمان تحمیل می کند، در این پروژه دستمایه طراحی پروژه قرار گرفت. ابتدا دوضلع به وجودآورنده رأس مثلث به صورت گسترده در کنار هم قرار گرفتند و پس از جانمایی فضاها و تعیین نهایی سطوح نورگیر و دامنه حرکت پنجره‏ های مستقل برای هر فضا سطح گسترده نما مجدداً تا شد، به وضعیت قبلی خود بازگشت، تنها با این تفاوت که تا شدگی‏ ها در هر طبقه از قانون قبلی تبعیت نکردند.

طراحی منظر و ساخت: بابک مستوفی صدری

ساخت: دفتر طراحی معماری داخلی باغ ایرانی

منابع اینترنتی :

http://bonsar.com