خانۀ سه حیات سه حیاط

3 & 3 Yards House

گزارش خطا

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

علیرضا طغیانی

نظارت :

نوید گلچین

ارائه :

ساناز ربانی نژاد، فرناز پیکانپور، راضیه شکرانی، مرضیه سرمدی

تیم طراحی | همکاران پروژه :

فرناز پیکانپور، راضیه شکرانی، مرضیه سرمدی

اطلاعات کلی

سال : 1396-1399/2018-2020
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، ویلایی
مساحت پروژه : 416 مترمربع
آدرس : ایران، اصفهان، دولت‌آباد ، خیابان سلمان غربی، بعد از خیابان مقداد

شرح

چالش اصلی طراحی، سازماندهی مناسب فضاها برای دریافت حداکثر نور طبیعی در زمینی با تناسبات کشیده با سه جبهۀ همسایگی بوده است. در راستای تحقق این هدف، سه حیاطِ حیاتبخش درونی به گونهای قرار گرفتهاند که در هر نقطه از خانه کیفیت زندگی، حدِ مطلوبی داشته باشد. همچنین در جبهۀ جنوبی خانه، سه حیاط با چشم انداز باغات شهر وجود دارد که بنا را با بافت شهری پیوند دادهاند.

این گونه است که در هر تراز، همافزایی فضاها با یکدیگر به وسیلۀ یک حیاتِ درونِ - که خانه را به آسمان پیوند میدهد - و یک حیاطِ بیرونی - که منظرۀ باغات مقابل را به درونِ خانه میکشد - باعث به وجود آمدن فضاهایی چند عملکردی و عملکردهای چند فضایی شده است.

پلکان غربی بنا در مواجهه با محدودیت شهرداری مبنی بر هم‌راستا شدن همسایگی‌ها ایجاد شده است تا همزمان دسترسی مستقیم به تراز اول را نیز فراهم کند. عرصه‌های به وجود آمده در خانه تحت تأثیر این سه حیات داخلی و سه حیاط خارجی، در خدمت عرض کم و طول زیاد خانه هستند تا گردش فضایی را برای کاربر سهولت بخشند و کیفیت مطلوبی برای مکث و حرکت در خانه فراهم کنند.