موزه هنرهای مدرن ایران

Iran Muesum of Modern Arts

گزارش خطا
معمار مسئول : آلوار آلتو
نوع پروژه : داخلی

موزه‌ی هنرهای مدرن که توسط آلوار آلتو معمار بزرگ فنلاندی و کمی پیش از مرگ وی طراحی شده است، به مثابه بنایی غیرقابل انکار از آجر و سنگ است که از بالای تپه بیرون آمده و به شهر شیراز چشم دوخته است.حدود 3000 مترمربع فضاهای نمایشگاهی درون سازه‌ای چشمگیر که توسط سالن‌های ارائه، کتابخانه و باغی محصور از مجسمه که با کافه‌تریا و امکانات اداری تکمیل شده است.

برچسب ها
برچسب ها :
شیراز موزه هنرهای مدرن ایران Iran Muesum of Modern Arts آلوار آلتو

اطلاعات کلی

سال : 1348/1969
دوره تاریخی : پهلوی دوم
کاربری : فرهنگی، موزه
آدرس : ایران، فارس، شیراز

شرح

فرم قطعه‌قطعه شده به طور کامل در بنایی آجری پوشانده شده است، فرمی که شامل طبقه‌ی باز ولی قابل تقسیم نمایشگاه است و روشنایی خود را به طور مستقیم از آسمان و از طریق سازه‌ی شیشه‌ای و روزنه‌دار سقف دریافت می‌کند. آلتو سه جنبه از خورشید ایرانی را این‌گونه برمی‌شمرد: خیره، گرم و نورانی. او با طراحی‌اش چنین اعلام می‌کند که "من خیرگی را متوقف می‌کنم و گرما را مسدود می‌نمایم ولی برای ساختمانم نور را به گونه‌ای اسیر می‌کنم که شما می‌توانید آسمان آبی شیراز را ببینید."


The museum of Modern Arts, designed in 1969 by the great Finnish architect Alvar Aalto shortly before his death, rises like an inevitable brick and stone outcropping atop a hill overlooking the city of Shiraz. Nearly 3,000 square meters of exhibit spaces within the elegant structure are complemented by lecture halls, a library and a walled sculpture garden as well as cafeteria and administrative facilities.

The segmented form, completely sheathed in brick masonry, contains an open but divisible exhibit floor which gathers its illumination directly from the sky through glazed and louvered roof surfaces. Aalto identified three aspects of the Iranian sun: glare, heat and light. With his design, he declared, “I am stopping the glare, barring the heat, but capturing the light for my building so that you can still see the blue sky of Shiraz.”

همکاران آرکوما