دفتر شرکت نویان بسپار

Nuian Co. Office

گزارش خطا
معمار مسئول : سعید سرایی، سیما جلایی
شرکت معماری : استودیو معماری ای ایکس
نوع پروژه : داخلی
برچسب ها
برچسب ها :
تهران اداری - دولتی معماری جمهوری اسلامی دفتر سیما جلایی سعید سرایی استودیو معماری ای ایکس علی نادجیان

تیم پروژه

عکاس : سعید سرایی، علی ناجیان
تیم طراحی | همکاران پروژه :

ابراهیم نوحی، امیرحسین غفاری، امیرحسین دهقانی، امیرحسین امامی، محمدرضا محبعلی


اطلاعات کلی

سال : 1391/2012
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : اداری - دولتی، دفتر
آدرس : ایران، تهران

شرح

نورپردازی: کاوه احمدیان

دیگر پروژه های شرکت