ساختمان اداری شماره 83

No. 83 - An Office Building

گزارش خطا

اطلاعات کلی

سال : 1392/2013
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : اداری - دولتی
آدرس : ایران، تهران