آپارتمان مسکونی ولنجک

Velenjak Residential Apartment

گزارش خطا

تیم پروژه

ارائه :

علی کاظمی

تیم طراحی | همکاران پروژه :

فرنوش آقامیرزا

اطلاعات کلی

سال : 1397/2018
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، آپارتمانی
مساحت پروژه : 8600 مترمربع
آدرس : ایران، تهران
منابع اینترنتی :

https://fmzd.co