شهر فرش تهران

Tehran Carpet City

گزارش خطا

تیم پروژه

عکاس : سعید فهیمی پور
تیم طراحی | همکاران پروژه :

امیر بخش، فرنوش آقامیرزا

اطلاعات کلی

سال : 1397/2018
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : تجاری
مساحت پروژه : 110000 مترمربع
آدرس : ایران، تهران
منابع اینترنتی :

https://fmzd.co