آپارتمان مسکونی تبریز

Tabriz Residential Apartment

گزارش خطا

اطلاعات کلی

سال : 1397/2018
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، آپارتمانی
مساحت پروژه : 3000 مترمربع
آدرس : ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
منابع اینترنتی :

https://fmzd.co