چشم تهران

Tehran Eye

گزارش خطا

اطلاعات کلی

سال : 1397/2018
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : تجاری
مساحت پروژه : 70000 مترمربع
آدرس : ایران، تهران، خیابان شریعتی