مجتمع مسکونی سعادت آباد

Saadatabad Residential Complex

گزارش خطا

تیم پروژه

ارائه :

علی کاظمی

تیم طراحی | همکاران پروژه :

آیدا سربلند، فرنوش آقامیرزا، علیرضا فردی

اطلاعات کلی

سال : 1397/2018
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، مجتمع، برج
مساحت پروژه : 20000 مترمربع
آدرس : ایران، تهران