مرکز تجاری نمک‌آبرود

Namakabrood Commercial Center

گزارش خطا

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

رسول دهقان، حمیدرضا ربیع‌پور، پیمان صفاری، رضا جمشیدی، ابوطالب علیزاده

تیم اجرایی (مدیر، همکاران) :

حامد فرمان

تیم طراحی | همکاران پروژه :

علی قدیانی، حامد سمائی، آیدا سربلند

اطلاعات کلی

سال : 1394/2015
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : تجاری
مساحت پروژه : 20000 مترمربع
آدرس : ایران، مازندران، چالوس
منابع اینترنتی :

https://fmzd.co