برج مسکونی اقدسیه

Aghdasieh Residential Tower

گزارش خطا

تیم پروژه

ارائه :

نیما شعاعی، سعید فهیم‌پور

تیم طراحی | همکاران پروژه :

حسین سودوی، فرنوش آقامیرزا، امیر بخشی، 

اطلاعات کلی

سال : 1396/2017
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، برج
مساحت پروژه : 14000 مترمربع
آدرس : ایران، تهران
منابع اینترنتی :

https://fmzd.co