طرح پیشنهادی رضا دانشمیر و کاترین اسپریدونف (مهندسین مشاور حرکت سیال) برای مسابقه طراحی پلاسکوی نو

Porposal of Reza Daneshmir and Catherine Spiridonoff for New Plasco Design Competition

گزارش خطا
نوع پروژه : داخلی

این پروژه را با تاکید بر محور افقی طراحی کردیم. یک پلازای شهری در تراز همکف و چهار باغ مختلف در ترازهای بالاتر که هر کدام به یک موضوع می‌پردازد.


برچسب ها
برچسب ها :
تهران معماری جمهوری اسلامی تجاری رضا دانشمیر کاترین اسپریدونف مهندسین مشاور حرکت سیال New Plasco Design Competition پلاسکو مسابقه طراحی پلاسکوی نو

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1397/2018
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : تجاری
آدرس : ایران، تهران

شرح

این پروژه را با تاکید بر محور افقی طراحی کردیم. یک پلازای شهری در تراز همکف و چهار باغ مختلف در ترازهای بالاتر که هر کدام به یک موضوع می پردازد.

باغ اول همتراز با بام ساختمان موجود پلاسکو است و بر روی آن امتداد یافته و دو پروژه را به یکدیگر پیوند میزند. این باغ یک فضای سبز ۴۳۰۰ متر مربعی را پیشنهاد می‌دهدکه متعلق به مردم است.

باغ دوم به موزه تهران قدیم و محله پیرنیا اختصاص یافته است.

باغ سوم به ساختمان پلاسکو قدیم و تاریخچه ان می پردازد.

باغ چهارم که در بالاترین تراز قرار دارد متشکل از شانزده لوح عمودی است که فضایی خالی را به نشانه فقدان در درون خود داشته  و به یادمان ۱۶ شهید اتشنشان اختصاص یافته است.