ساختمان اداری کشیشی

Keshishi Office Building

گزارش خطا
معمار مسئول : مازیار بهرامی
شرکت معماری : گروه معماری ارکا
نوع پروژه : داخلی

طراحی نمای پروژه اداری کشیشی چالشی است بر اساس استفاده از مثلث بندی دلونی و ایجاد سطوحی که با بتن اکسپوز  پوشانده شده اند. این پروژه تلاشی است در جهت استفاده از هندسه در معماری

برچسب ها
برچسب ها :
تهران اداری - دولتی معماری جمهوری اسلامی Keshishi office building ساختمان اداری کشیشی گروه معماری ارکا مازیار بهرامی

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1396/2017
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : اداری - دولتی
آدرس : ایران، تهران، مجیدیه

همکاران آرکوما