اطلاعات گردشگری بیشاپور

Bishapur Tourist Information

گزارش خطا

گالری

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

سازمان جهانگردی

اطلاعات کلی

دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : تفریحی - گردشگری
آدرس : ایران، فارس، شیراز ، بیشاپور

دیگر پروژه های شرکت