خانه ای برای آخر هفته

The Weekend House

گزارش خطا

اطلاعات کلی

دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی
مساحت پروژه : 1000 مترمربع
آدرس : ایران، فارس، شیراز ، شهرک صدرا