طرح پیشنهادی سمیرا قاضی زاهدی و مریم غیاثی خسروشاهی برای هفتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری فردا)

گزارش خطا

گالری