رستوران قصر فیروزه

Qasr-e-Firouzeh Restaurant

گزارش خطا

اطلاعات کلی

دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : تجاری، رستوران
آدرس : ایران، تهران

همکاران آرکوما