ویلای باغ پرتقال

Orange Garden Villa

گزارش خطا

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

مجید محمدی

تیم اجرایی :

امیر اکبرزاد

طراحی سازه :

علی حیدری

تیم طراحی | همکاران پروژه :

زیبا گل مولا ، شایان انوری

اطلاعات کلی

سال : 1394-1395/2015-2016
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، ویلایی
مساحت پروژه : 265 مترمربع
آدرس : ایران، مازندران، عباس‌آباد ، کرکاس

شرح

زمین ویلا در منطقۀ عباس آباد مازندران و در یک قطعه از زمینهای تقسیم بندی شده در یک باغ پرتقال قرار دارد. نخستین اقدام در ساخت ویلا، جاباجایی درختان موجود در سایت به اطراف سایت و آبیاری آنها بود تا هیچ درختی به سبب ساخت ویلا قطع نشود.

الگوی غالب ساخت ویلا در زمینهای این شهرک، زیربنای حدود 260 متر مربعی ساخته شده در دو طبقه روی هم بود که پذیرایی و آشپزخانه و نشیمن در پایین و اتاقهای خواب در بالا قرار داشت.

با وجود چنین ساختاری، حجم ساختمان در یک طرف زمین و باغچه و پارکینگ در بخش باقیمانده واقع شده، طراحی فضای باز پروژه عملاً بعنوان تعریف فضای ورودی جلوی ویلاها بود.

از آنجایی که وجود استخر از خواسته های کارفرمای پروژه بود، الگوی ساخت ویلا با همان زیربنا و ارتفاع مجاز در شهرک بکلی تغییر پیدا کرد و در وهلۀ اول حجم فضاهای طبقۀ دوم روی طبقۀ اول چرخید تا با ایجاد یک ساختارL  شکل، هم یک فضای نیمه باز پیلوت به پروژه اضافه شده و هم فضایی قابل استفاده به منظور احداث استخر در فضای میان احجام این ساختار ایجاد گردد. در عین حال، فضایی با ارتفاع دو طبقه در همپوشانی فضایی طبقات اول و دوم به عنوان فضای نشیمن خصوصی بوجود آید.

به منظور دستیابی به بهترین جانمایی فضاها در زمین متوازی الاضلاع پروژه، زوایای خطوط به شکلی آزادانه تر و تحت تأثیر زوایای زمین طراحی شد و فضاهای ویلا از یکیگر جدا گردید؛ بگونه ای که هیچ دو فضایی در پروژه با تیغه از هم جدا نشده اند و حجم هر یک از فضاها نقش مستقل تری در ترکیب بندی پروژه ایفا می کند.

به منظور همخوان کردن طرح ویلا با خطوط آزاد پلان، طراحی پروژه از ترکیب بندی حجمی به صفحه ای تغییر یافت؛ صفحاتی که هم در پلان و هم در نما به طور آزادنه حرکت می کنند و خط آسمان پروژه را تنوع بخشیده، سطوح شیروانی سقف را که مناسب منطقه است ایجاد می کنند.

صفحۀ تا شدۀ مرتفع دودکش شومینه به خط آسمان به عنوان یک مرکز ثقل بصری سامان می بخشد.

آشپزخانۀ ویلا دارای مرز مشخصی با فضاهای اطراف خود نیست و در مرکزیت طبقۀ اول، هم با نشیمن خصوصی و هم با مهمانخانه در ارتباط است و به فضای باز میانی چشم انداز دارد. دسترسی اتاق مهمان از طریق مهمانخانه، دسترسی اتاقهای خواب از از طریق نشیمن خصوصی می باشد و اتاق خواب مستر بواسطۀ یک پل از فضاهای دیگر جدا شده است.

وجود دو پنجرۀ وسیع در مهمانخانه، این فضا را هم از چشم انداز درختان اطاف سایت و هم از چشم انداز و دسترسی مستقیم به استخر بهره مند می سازد.همکاران آرکوما