213، یک آن

213, An instant

گزارش خطا

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

رجب زاده

عکاس : سینا ممتحنی
تیم طراحی | همکاران پروژه :

ایوب ابوترابی، مژگان افشار، آمنه اکبری، المیرا خانی، هدیه تدین

اطلاعات کلی

سال : 1397/2019
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، آپارتمانی
مساحت پروژه : 1195 مترمربع
آدرس : ایران، خراسان رضوی، مشهد ، بلوار صارمی

دیگر پروژه های معمار

دیگر پروژه های شرکت